Apartamenti #1

  • Priekš 2-4 pērsoniem, apmēram …m – otrais stāvs
  • 1 gūļīstaba ar diviem gūltiem un divānu
  • vīrtuve
  • Vannas istaba ar dušu un tualētu