Apartamenti #4

  • Priekš 2-4 pērsoniem, apmēram …m – otrais stāvs
  • 1 gūļīstaba ar diviem gūltiem un divānu
  • vīrtuve
  • Vnnas istaba ar dušu un tualētu

Leave a Reply

Your email address will not be published.